Love and Desire: A Reunion Show |Tình yêu và Khao khát: Triển lãm tái hợp

Firstly, I would like to thank all the participants who joined my photo workshops in Saigon and Hanoi in 2013, 2014, 2017 and 2018. I will like to acknowledge Heritage Space’s Nguyen Anh-Tuan’s invitation to mount this reunion show. I will also like to spotlight the generosity of Trieu Minh Hai for agreeing to host our exhibition within such short notice while acceding to my petty requests. I feel especially bad for closing parts of his cafe in order to put up this show. I would also like to thank all the volunteers at Puppets Platform and a few of the Hanoi-based workshop participants for helping to set up this event.

Review of the exhibition, written by Hà Trang, published on Matca (Vietnam): https://matca.vn/en/sang-tac-tre-voi-tinh-yeu-va-khao-khat/

*

Love and Desire: A Reunion Show

Venue: Puppets Cafe, Hanoi
Opening Reception: 28 July 2018, 6pm
Exhibition Dates: 29 July to 12 August 2018

Featuring:
Lê Xuân-Phong
Maai Faam
Nguyễn Uyên Minh
Quỳnh Lâm
Đỗ Mạnh Cường
Hoàng Nguyễn
Hoàng Minh Trang

Since 2013, I have conducted four photo project workshops in Vietnam. ZeroStation in HCMC is the host of the 2013 and 2014 workshops. The Heritage Space in Hanoi is the host for the 2017 and 2018 iterations. Over the years, while I have tweaked the format of the workshops, the structure remains fairly intact. The intent is to bring the workshop participants through the process of proposing a project, conceptualising the shoot, executing the work and editing the outcome. The workshop runs for around a week, with a critique session built into the programme. In the recent editions in Hanoi, the editing class has become a two-day session, which concludes the project workshop.

Over the years, many of the workshop participants have kept in touch with me and amongst themselves. A loose informal community has taken shape without any planning. When Nguyen Anh-Tuan offered me the chance to mount a show at Puppets Cafe, Hanoi, for the workshop participants, I find it hard to say no. This is the right time to take stock – to evaluate how some of them have developed their art making and to encourage them to persist in using photography as a means of investigation.

The selection of participants to exhibit in this show is a difficult one. It is obvious that I cannot include the works of all the participants. To those whom I have not selected, I feel apologetic. But I should add that the works we see in this space bear the imprint of all the participants because these featured projects have resulted from the critique and suggestions from everyone involved. This is important to note.

On the theme of this exhibition, I wish to highlight the centrality of desire in art making. Without desire, it will be impossible to make compelling work. Without the temptation of desires, there will not be risks taken, boundaries crossed. Without desire, the work loses its intimacy. In this way, desire informs the selected works here. Sometimes, it is desire that drives the photographer to unpack a difficult personal issue. In other cases, it compels the artist to cast an emphatic eye. Sometimes, the work expresses the participant’s desire to be seen and heard. Of course, our desires are entangled within the experiences of love and loss. As such, it is no wonder that many of the featured projects here are informed by impending loss and unspoken love.

I have been organising photo workshops across Southeast Asia and Hong Kong since 2008. I have always maintained that I am more a facilitator, a person who hopes to germinate in the participants the love and desire to use photography to experience the world. I hope the featured artists will not disappoint you.

Zhuang Wubin
June 2018

Tình yêu và Khao khát: Triển lãm tái hợp

Địa điểm: Puppets Cafe, Hanoi
Khai mạc: 28/07/2018, 6pm
Thời gian triển lãm: 29/07 đến 12/08/2018

Nghệ sĩ:
Lê Xuân-Phong
Maai Faam
Nguyễn Uyên Minh
Quỳnh Lâm
Đỗ Mạnh Cường
Hoàng Nguyễn
Hoàng Minh Trang

Từ năm 2013, tôi đã tiến hành bốn workshop về nhiếp ảnh tại Việt Nam. ZeroStation tại TP HCM là địa điểm cho các workshop năm 2013 và 2014. Heritage Space ở Hà Nội là không gian tổ chức của workshop 2017 và 2018. Trong những năm qua, tôi có biến tấu định dạng của các workshop đôi chút, nhưng cấu trúc thì vẫn tương đối nguyên bản. Mục đích là để đưa những người tham gia workshop đi qua một quá trình từ đề xuất một dự án, hình thành ý tưởng cho việc chụp, thực hiện công việc và chỉnh sửa kết quả. Workshop diễn ra trong khoảng một tuần, với một phiên phê bình được bao gồm trong chương trình. Trong các phiên bản gần đây tại Hà Nội, lớp chỉnh sửa đã trở thành một phiên kéo dài hai ngày, cũng là hoạt động kết thúc workshop.

Trong những năm qua, nhiều người tham gia workshop đã giữ liên lạc với tôi và với các thành viên khác. Một cộng đồng không chính thức đã hình thành không dưới bất kỳ kế hoạch định trước nào. Khi Nguyễn Anh-Tuấn đề nghị tôi thực hiện triển lãm tại không gian Puppets Cafe, Hà Nội, trưng bày tác phẩm của các học viên tham gia workshop, tôi cảm thấy khó có thể từ chối. Đây là thời điểm thích hợp để dừng lại và chiêm nghiệm – để đánh giá xem một số người trong số họ đã phát triển việc làm nghệ thuật như thế nào và khuyến khích họ tiếp tục sử dụng nhiếp ảnh như một phương tiện điều tra.

Lựa chọn những người tham gia triển lãm trong chương trình này là một việc khó khăn. Rõ ràng là tôi không thể trưng bày tác phẩm của tất cả những người tham gia workshop. Tôi cảm thấy có lỗi với những người mà tác phẩm của họ chưa được trưng bày lần này. Nhưng tôi nên nói thêm rằng các tác phẩm chúng ta thấy trong triển lãm lần này mang dấu ấn của tất cả những người tham gia bởi vì những dự án nổi bật này là kết quả từ những phê bình và gợi ý từ mọi người tham gia workshop. Đây là điều quan trọng cần lưu ý.

Về chủ đề của cuộc triển lãm này, tôi muốn làm nổi bật trọng tâm của ham muốn sáng tạo nghệ thuật. Không có ham muốn, nghệ sĩ sẽ không thể tạo ra một tác phẩm cuốn hút. Nếu không có sự cám dỗ của ham muốn, sẽ không có việc dấn thân chấp nhận rủi ro hay vượt qua các ranh giới. Không có ham muốn, tác phẩm mất đi sự thân mật của nó. Bằng cách này, ham muốn là nhân tố khơi nguồn cho các tác phẩm được lựa chọn ở triển lãm này. Đôi khi, chính ham muốn thúc đẩy các nhiếp ảnh gia khám phá một vấn đề cá nhân khó khăn với họ. Trong các trường hợp khác, nó buộc các nghệ sĩ phải sử dụng ánh mắt nhìn với sức nặng. Đôi khi, tác phẩm thể hiện mong muốn của những người chụp ảnh là được nhìn thấy và được nghe thấy. Tất nhiên, ham muốn của chúng ta đan xen với những kinh nghiệm về tình yêu và mất mát. Như vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều dự án nổi bật ở đây ra đời dựa trên trải nghiệm về những mất mát sắp xảy ra và tình yêu không nói thành lời.

Tôi đã tổ chức nhiều workshop nhiếp ảnh ở Đông Nam Á và Hồng Kông từ năm 2008. Tôi luôn giữ vững lập trường rằng mình là một người điều phối, một người hy vọng sẽ gieo mầm tình yêu và khát khao sử dụng nhiếp ảnh để trải nghiệm thế giới, trong những người tham dự workshop. Tôi hy vọng các nghệ sĩ tham gia triển lãm lần này sẽ không làm bạn thất vọng.

Zhuang Wubin
Tháng 6 2018

*

IMG_6423lo
26 July 2018 / Setting up “Love and Desire: A Reunion Show” at Puppets Cafe / Courtesy of Hoang Minh Trang

IMG_6427lo

_1510870lo
28 July 2018 / “Love and Desire: A Reunion Show” is hosted by Puppets Cafe, Hanoi.
_1510878lo
28 July 2018 / Opening night of “Love and Desire: A Reunion Show” at Puppets Cafe
180728-_MG_8085lo
28 July 2018 / Opening night of “Love and Desire: A Reunion Show” at Puppets Cafe / Courtesy Puppets Platform

180728-_MG_8098lo180728-_MG_8103lo

_1510895lo
28 July 2018 / Nguyen Anh-Tuan, director of Heritage Space, addresses the crowd on the opening night of “Love and Desire: A Reunion Show” at Puppets Cafe.

180728-_MG_8123loIMG_6586loIMG_6603loIMG_6616lo

37779578_2264082373609822_8877366190134001664_nlo
Floor plan of the exhibition
_1510734lo
Installation view / “You are Here” (2017-ongoing) by Hoàng Nguyễn (Hanoi)

Installation view

_1510790lo
Installation view / “What Has Passed” (2018) by Hoàng Minh Trang (Hanoi)

_1510805lo.jpg

Installation viewNam Nghiem (USA) "SMDGLST" (2015) 3 prints 57 x 73.5 cm each
Installation view / “SMDGLST” (2015) by Nam Nghiem (USA)
_1510789lo
Installation view / [Foreground] “An SMS From Mom” (2014-15) by Nguyễn Uyên Minh (Saigon)
_1510845lo
Installation view / “Mnemonics” (2012-ongoing) by Quỳnh Lâm (HCMC)

_1510848lo
Installation / [Left] “Messages from Dawn” (2017) by Lê Xuân-Phong (Hanoi)
Installation view

_1510810lo
Installation view / “Twins” (2013-ongoing) by Đỗ Mạnh Cường (Hanoi)
_1510913lo
28 July 2018 / Group portrait with some of the participating artists and former workshop participants on the opening night of “Love and Desire: A Reunion Show”

*

Hoàng Nguyễn (Hanoi)
You are Here (2017-ongoing)
26 prints
15 x 21 cm each

Ever since I have come back in 2015 after studying abroad for five years, I have been trying to find my place in Vietnam. The more I look, however, the more I feel I will always be a stranger in my home country – belonging to the community for one moment and alienated the next. I feel my alienation acutely, yet the moments of genuine connection shine even more because of that. These photographs tell the bittersweet journey of looking and being looked at, of being lost and being found.

Bio

Hoàng Nguyễn’s works have been exclusively photographic. Since young, Nguyễn has had an eye for other people’s lives, especially their struggles. He has witnessed the pain of others and the strength they are capable of. When he got a camera in 2011, his vision found an outlet. He started archiving these fleeting observations. The more he experienced, the more he felt compelled to respond by photographing his encounters. Through these photographs, he found a way to delve into himself. For that reason, photography has since become his way of seeing, thinking and living.

Hoàng Nguyễn (Hanoi)
Mình ở đây (2017-hiện tại)
26 ảnh
Mỗi ảnh 15 x 21 cm

Kể từ khi tôi trở về vào năm 2015 sau thời gian du học 5 năm, tôi đã cố gắng để tìm vị trí của mình ở Việt Nam. Tuy nhiên, càng nhìn tôi càng cảm thấy mình sẽ mãi là một người lạ ở quê hương tôi – thuộc về cộng đồng trong một khoảnh khắc rồi lại bị tách biệt ngay sau đó. Tôi cảm thấy rõ ràng sự tách biệt của mình, nhưng cũng chính vì thế mà những khoảnh khắc kết nối thực sự trở nên đẹp đẽ hơn cả. Những bức ảnh này mô tả cuộc hành trình buồn vui lẫn lộn của việc nhìn và bị quan sát, bị lạc lối và được tìm thấy.

Tiểu sử

Toàn bộ sáng tác của Hoàng Nguyên đều trong lĩnh vực Nhiếp ảnh. Kể từ khi còn trẻ, Hoàng đã để ý đến cuộc sống của người khác, đặc biệt là những sự vật lộn, khó khăn của họ. Hoàng đã chứng kiến ​​sự đau đớn của người khác và sức mạnh nội tại của họ. Khi bắt đầu có một chiếc máy ảnh vào năm 2011, tầm nhìn của anh đã tìm thấy một phương thức biểu đạt. Anh đã bắt đầu lưu trữ những quan sát thoáng qua này. Càng có nhiều trải nghiệm, anh càng cảm thấy sự thôi thúc phải phản ứng bằng cách chụp ảnh những trải nghiệm của mình. Qua những bức ảnh này, anh ấy đã tìm được một cách để tìm hiểu chính mình. Vì lý do đó, nhiếp ảnh đã trở thành cách nhìn, cách suy nghĩ và cách sống của anh ấy.

_MG_6267lo

*

Maai Faam (Hanoi)
Expiration (2017-18)
3 prints
16.4 x 20.5 cm each

I want to visualise my feelings as I approach 30 years old. In Vietnam, people expect women to get married and have kids when they are in their 20s. Turning 30 seems like the point of “expiration” for a woman, regardless of her life experiences and achievements. I am stuck in this situation, feeling that my time is running out. I feel as though my self-image has been defaced by wedding invitations, cosmetic products, detergent and bleach – things that seem to define to a woman’s life.

Bio

Mai Phạm started experimenting in photography two years back, while attending a workshop with American photographer-filmmaker Jamie Maxtone-Graham. She is now working on her personal projects.

Maai Faam (Hanoi)
Hết hạn (2017-18)
3 ảnh
Mỗi ảnh 16.4 x 20.5 cm

Tôi muốn hình ảnh hoá cảm giác của mình khi tôi đang dần đến ngưỡng tuổi 30. Ở Việt Nam, mọi người mong đợi phụ nữ kết hôn và có con khi họ ở độ tuổi 20. 30 tuổi dường như là điểm “hết hạn” đối với một người phụ nữ, bất kể kinh nghiệm và thành tựu của cuộc đời cô. Tôi đang mắc kẹt trong tình huống này, cảm thấy rằng thời gian của tôi đang sắp hết. Tôi cảm thấy như thể hình ảnh của bản thân đã bị xóa sổ bởi những lời mời đám cưới, các sản phẩm mỹ phẩm, chất tẩy rửa và thuốc tẩy – những thứ dường như định nghĩa cuộc sống của một người phụ nữ.

Tiểu sử

Maai Faam bắt đầu thử nghiệm nhiếp ảnh hai năm trước, sau khi tham dự một workshop với nhiếp ảnh gia – nhà làm phim người Mỹ Jamie Maxtone-Graham. Cô hiện đang làm việc cho các dự án cá nhân của mình.

_1510114website

*

Hoàng Minh Trang (Hanoi)
What Has Passed (2018)
7 prints, variable sizes

My grandma’s sacrifice for her family, especially for my grandfather, motivated me to think of the role of a Vietnamese woman in the household. My grandpa, a journalist in the past, had spent most of his life focusing on his career as well as his friends while my grandmother took care of the entire family. He had made some mistakes during their marriage but she had already forgiven him. She cared for him meticulously when he got sick and could not even manage his daily routine during his last few years. As a young woman, I often wonder if I would be able to be like my grandma.

My grandparents’ story is hardly unique in Vietnam. I respect all the things my grandma has done but I want to undo the invisible knot and release it.

Bio

Hoàng Minh Trang (b. 1993, Hanoi) has been involved in organising art events and making artworks for around one year. Recently she finds photography an appealing way to express her observations of people, events and things in life.

Hoàng Minh Trang (Hanoi)
Những gì đã qua (2018)
7 bản in, kích cỡ khác nhau

Bà ngoại tôi đã hi sinh cả cuộc đời mình cho gia đình, đặc biệt là cho ông tôi. Sự hi sinh đó luôn thôi thúc tôi suy nghĩ về vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình. Ông tôi từng là một nhà báo và hầu như đã dành trọn hết thời gian để tập trung phát triển sự nghiệp và các mối quan hệ bên ngoài của mình. Bà tôi là người chăm lo cho con cái và mọi việc nhà cửa khác. Trong suốt cuộc hôn nhân, ông tôi đã gây ra một số lỗi lầm nhưng sau tất cả, bà vẫn tha thứ cho ông. Trong những năm cuối đời, ông tôi đổ bệnh và thậm chí không thể tự làm những sinh hoạt thường ngày, bà đã chăm sóc ông rất chu đáo. Là một người phụ nữ trẻ, tôi tự đặt câu hỏi liệu tôi có thể làm được tất cả những việc đó như bà của mình?

Câu chuyện của ông bà tôi không phải là duy nhất hay hiếm hoi trong các gia đình Việt Nam. Tôi luôn trân trọng tất cả những gì bà tôi đã làm nhưng tôi muốn tháo bỏ nút thắt vô hình đó. Và giải thoát.

Tiểu sử

Hoàng Minh Trang (sn. 1993, Hà Nội) đã tham gia tổ chức các sự kiện và đồng thời thực hành nghệ thuật trong 1 năm trở lại đây. Cô tìm đến nhiếp ảnh như một phương tiện thể hiện những quan sát của mình về con người và các sự kiện xung quanh trong cuộc sống.

P1450770lo

*

Nam Nghiem (USA)
SMDGLST (2015)
3 prints
57 x 73.5 cm each

SMDGLST is produced at the intersections of formula and chance, the mechanical and the physical, abstraction and representation.

This series is produced by a strategy, often using daily experiences of instant visual encounters as resource. Each image is then manipulated using a fixed, predetermined formula. The final visuals are variations deriving from the same method. However, forms are given improper functions, indecipherable from their origins, narrative dissociated from its context. The systems in which they normally function are replaced.

Bio

Nam Nghiem (b. 1988, HCMC) is a Los Angeles-based multimedia artist who makes work using digital processes and different methods of printmaking and painting. He received a Bachelor of Fine Arts in painting from Savannah College of Art and Design. In 2014 he was an artist-in-residence at New York Academy of Art. Nghiem had his first solo show in 2015 and participated in several group shows in Georgia, USA and Cairo, Egypt.

Nam Nghiem (Mỹ)
SMDGLST (2015)
3 ảnh
Mỗi ảnh 57 x 73.5 cm

SMDGLST ra đời nhờ sự giao thoa của công thức và xác suất, cơ khí và thể chất, sự trừu tượng và mô phỏng lại.

Chuỗi ảnh này được tạo ra bởi một chiến lược, thường sử dụng những kinh nghiệm hàng ngày về các cuộc gặp gỡ trực quan tức thời như một nguồn tài nguyên. Mỗi hình ảnh sau đó được chế tác bằng cách sử dụng công thức cố định và được xác định trước. Các hình ảnh cuối cùng là các biến thể xuất phát từ cùng một phương pháp. Tuy nhiên, các hình dạng được trao các chức năng không hợp lí và không thể giải mã từ nguồn gốc của chúng, câu chuyện phân tách khỏi ngữ cảnh. Các hệ thống mà chúng thường hoạt động trong đó đã được thay thế.

Tiểu sử

Nam Nghiêm (sinh năm 1988, TP HCM) là một nghệ sĩ đa phương tiện sống tại Los Angeles. Anh sử dụng các quy trình kỹ thuật số và các phương pháp in và vẽ khác nhau để làm ra tác phẩm. Anh ấy đã nhận được bằng Cử nhân Mỹ thuật, khoa Hội hoạ của Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Savannah. Năm 2014, anh là một nghệ sĩ lưu trú tại Học viện Nghệ thuật New York. Nghiêm đã có triển lãm cá nhân đầu tiên vào năm 2015 và tham gia một số triển lãm nhóm diễn ra ở Georgia, Mỹ và Cairo, Ai Cập.

Nam Nghiem postcardwebsite

*

Nguyễn Uyên Minh (Saigon)
An SMS From Mom (2014-15)
Handmade book
19 x 22 cm

“I’ve lived in misery and become so indifferent towards my present life. Watching you grow up has given me enough strength to get over my past sufferings. Your younger brother still needs a well-rounded upbringing before I can leave. Nevertheless, I’m not sure if destiny is with me on this last journey.

“Before being sent to eternity, I wish to witness your lives attain stability, to see all of you starting your own families in peace and happiness. I wish that especially for you, my beloved daughter. If I lie down tomorrow, I’d like to ask for your help, dear, to take care of your younger brother, not so different from how I took care of you when you were little. My life has not had a grain of happiness since your father came. However, your maturity and your camaraderie with your siblings are the greatest treasure of my life, knowing that my sacrifice has not gone to waste. From above, I would be fulfilled seeing your accomplishments.”

I took these photographs from the viewpoint of a daughter, observing my family and my life, perhaps as self-remedy. My mother’s body and that of mine are inextricably interwoven. This connection does not need further explanation.

Bio

Nguyễn Uyên Minh is a photographer and collage artist based in Saigon. Since 2014, her work has been featured in exhibitions in Vietnam and overseas, including Chiang Mai Photo Festival 2017 and at Sao La, HCMC.

Nguyễn Uyên Minh (Saigon)
Tin nhắn từ Mẹ (2014-15)
Sách handmade
19 x 22 cm

“Mẹ đã sống trong đau khổ và trở nên thờ ơ với cuộc sống hiện tại của mình. Nhìn con trưởng thành đã cho mẹ đủ sức mạnh để vượt qua những đau khổ trong quá khứ. Em trai của con vẫn cần một môi trường sống trọn vẹn để trưởng thành trước khi mẹ có thể ra đi. Dù vậy, mẹ không chắc liệu định mệnh có đi cùng với mình trong cuộc hành trình cuối cùng này không.

“Trước khi đến với vùng vô tận, mẹ muốn chứng kiến ​​cuộc sống của con đạt đến sự ổn định, muốn thấy tất cả các con lập gia đình và sống trong hòa bình và hạnh phúc. Mẹ muốn điều đó đặc biệt cho con, con gái yêu dấu của mẹ. Nếu mẹ nằm xuống vào ngày mai, mẹ muốn nhờ sự giúp đỡ của con, con thân yêu, con sẽ chăm sóc em trai con, giống như mẹ đã chăm sóc con khi con còn nhỏ. Cuộc sống của mẹ đã không có lấy một hạt hạnh phúc kể từ khi gặp cha con. Dù vậy, sự trưởng thành của con và tình bạn của con với các em là kho báu lớn nhất trong cuộc đời mẹ, để mẹ biết rằng sự hy sinh của mình đã không lãng phí. Ở trên cao, mẹ sẽ cảm thấy được hoàn thành tâm nguyện khi chứng kiến thành công của con. ”

Tôi chụp những bức ảnh này từ góc nhìn của một cô con gái, quan sát gia đình tôi và cuộc sống của tôi, giống như là một cách tự chữa trị. Cơ thể của mẹ tôi và cơ thể tôi được đan xen chặt chẽ. Sự kết nối này không cần phải giải thích gì thêm.

Tiểu sử

Nguyễn Uyên Minh là một nhiếp ảnh gia và nghệ sĩ cắt dán sống tại Sài Gòn. Từ năm 2014, tác phẩm của cô đã được giới thiệu trong các triển lãm ở Việt Nam và nước ngoài, bao gồm Lễ hội ảnh Chiang Mai 2017 và tại Sao La, TP HCM.

SGDR-MOC-2015-06-05-003website

*

Lê Xuân-Phong (Hanoi)
Messages from Dawn (2017)
Handmade zine

I was very young when my older brother ran away from home. It took years for my family to convince him to return. Since then, he has become very distant to everyone. To me, he is virtually a stranger. In this personal project, I try to re-establish a connection with my brother, based on clues I have found around the house and by chatting with my parents and his acquaintance. Retracing my brother’s journey after he left our family, I’ve come to realise that we have a lot more in common than I think.

Bio

Lê Xuân-Phong is currently a sophomore, pursuing a BFA in Art Photography at Hanoi Academy of Theatre and Cinema. An enthusiast for the socio-cultural, Lê has contributed to organisations of art and culture by coordinating programmes that introduce art to under-represented communities in Vietnam. Lê uses his photographic projects either to address personal issues or to document the sentiments of people stuck in urban settings.

Lê Xuân-Phong (Hanoi)
Thông điệp từ Bình minh (2017)
Handmade zine

Tôi còn rất trẻ khi anh trai tôi bỏ nhà đi. Phải mất nhiều năm để gia đình tôi thuyết phục anh ấy trở lại. Kể từ đó, anh ấy đã trở nên rất xa cách với mọi người. Đối với tôi, anh gần như là một người xa lạ. Trong dự án cá nhân này, tôi cố gắng thiết lập lại sự kết nối với anh trai của tôi, dựa trên những manh mối tôi tìm thấy quanh nhà và thông qua việc trò chuyện với bố mẹ tôi và người quen của anh ấy. Lần theo dấu vết cuộc hành trình của anh trai tôi từ sau khi rời khỏi gia đình, tôi đã nhận ra rằng chúng tôi có nhiều điểm chung hơn tôi từng nghĩ.

Tiểu sử

Lê Xuân Phong hiện đang là sinh viên năm thứ hai, theo đuổi chương trình BFA về Nghệ thuật Nhiếp ảnh tại Học viện Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Là một người đam mê văn hóa xã hội, Phong đã đóng góp cho các tổ chức nghệ thuật và văn hóa bằng cách điều phối các chương trình giới thiệu nghệ thuật cho các cộng đồng thiểu số tại Việt Nam. Phong sử dụng các dự án nhiếp ảnh của mình để giải quyết các vấn đề cá nhân hoặc ghi lại tình cảm của những người bị mắc kẹt trong môi trường đô thị.

Le Xuan-Phongwebsite

*

Quỳnh Lâm (HCMC)
Mnemonics (2012-ongoing)
28 pieces of A4 prints on table

When I was a child, I found a treasure chest in my uncle’s room. It was filled with old family photos and letters from my relatives who were photographers and reporters. Because my family had moved from the north to the south before 1954, and due to the fact that I was born in Ho Chi Minh City (HCMC) in 1988, I knew nothing about my northern relatives.

This project uses photography to investigate my family history.

As my parents did not want to be reminded of the past, I had to discover everything by myself. It took me more than ten years to go back to Dalat and Hue, Central Vietnam, to trace my genealogy.

Through my work, I hope to learn about the loss of cultural identity in traumatised nations. This is the personal story of a typical South Vietnamese family, which has been disoriented due to the turmoil of history.

Bio

Nguyễn Đức Diễm Quỳnh (aka Quỳnh Lâm; b. 1988) is a visual artist from Saigon.

Quỳnh graduated from the Ho Chi Minh City University of Architecture in 2012. She is a recipient of the Fulbright Scholarship and is now pursuing an MFA in Studio Art at University of Tennessee School of Art, USA.

Quỳnh’s concern revolves around historical memories and post-war trauma. Her work has been featured in exhibitions and publications in Vietnam and overseas.

Quỳnh Lâm (HCMC)
Mnemonics (2012-hiện tại)
28 bức ảnh A4 prints đặt trên bàn

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi tìm thấy một rương kho báu trong phòng của chú tôi. Nó chứa đầy những bức ảnh gia đình và thư từ được gửi đến từ họ hàng là nhiếp ảnh gia và phóng viên. Bởi vì gia đình tôi đã di chuyển từ bắc vào nam trước năm 1954, và do thực tế tôi sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1988, tôi không biết gì về họ hàng mình sống ở ngoài Bắc.

Dự án này sử dụng nhiếp ảnh để điều tra lịch sử gia đình tôi.

Vì bố mẹ tôi không muốn gợi lại quá khứ nên tôi phải tự mình khám phá mọi thứ. Tôi mất hơn mười năm để có thể trở về Đà Lạt và Huế, miền Trung Việt Nam, để tìm hiểu về phả hệ của gia đình.

Thông qua dự án này, tôi hy vọng tìm hiểu về sự mất đi bản sắc văn hóa trong các quốc gia bị tổn thương. Đây là câu chuyện cá nhân của một gia đình phía Nam Việt Nam điển hình, đã bị mất phương hướng do sự biến động của lịch sử.

Tiểu sử

Nguyễn Đức Diễm Quỳnh (còn gọi là Quỳnh Lâm; sinh năm 1988) là một nghệ sĩ thị giác sống tại Sài Gòn.

Quỳnh tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012. Cô nhận được học bổng Fulbright và hiện đang học để lấy bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Studio Art thuộc Đại học Nghệ thuật Tennessee, Mỹ.

Mối quan tâm của Quỳnh xoay quanh những kỷ niệm lịch sử và sang chấn tâm lý hậu chiến tranh. Sáng tác của cô đã được giới thiệu trong các cuộc triển lãm và ấn phẩm ở Việt Nam và nước ngoài.

DSC02435website

*

Đỗ Mạnh Cường (Hanoi)
Twins (2013-ongoing)
7 prints
24 x 34 cm each

Twins is an intimate portrait of Huy and Hung, a pair of albino twin brothers who live at Ha Tinh province, Central Vietnam. They were born in 2002 to a poor family at Ha Linh village, which suffers from harsh, devastating floods every year. Huy and Hung have three elder siblings who have since married and started their own families, leaving the twins to fend for themselves.

I met Huy and Hung while visiting Ha Linh village on assignment and became close friends. After gaining trust and consent from their family and school, I decided to become part of their lives – eating, sleeping, playing and spending time with them. It wasn’t long before Huy and Hung became a big part of my life too.

These photographs open a window to the world of Huy and Hung – and what a wonderful and different view it is to mine.

Bio

Đỗ Mạnh Cường (b. 1984) is a graduate from the Hanoi Academy of Theatre and Cinema. He started photographing in February 2009 and is currently working on various personal projects, with the desire to get the camera closer to life.

Đỗ Mạnh Cường (Hanoi)
Song sinh (2013-ongoing)
7 ảnh
Mỗi ảnh 24 x 34 cm

Twins là dự án ảnh tư liệu cá nhân thể hiện cuộc sống đời thường của hai anh em song sinh bạch tạng toàn phần. Nhân vật chính là Huy và Hùng, hai cậu bé sinh năm 2002, trong một gia đình nghèo có đến 5 anh chị em – ở vũng rốn lũ Hà Linh – Hương Khê – Hà Tĩnh – Việt Nam. Thiên nhiên khắc nghiệt, gần như năm nào cũng có lũ lớn tàn phá, các anh chị của hai em đều lập gia đình sớm và đều khó khăn nên không thể hỗ trợ nhiều cho bố mẹ và hai em. Hiện hai em đã học lớp 5 trường làng, nhưng việc đi học cũng chỉ là để hòa nhập với cộng đồng, không thể tiếp thu kiến thức do thị lực của hai em rất kém. Bên cạnh đó là khoảng trống về sự tư vấn, hỗ trợ chăm sóc y tế đặc biệt – điều rất cần thiết đối với người bạch tạng.

Nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình và nhà trường, tôi đã dành nhiều thời gian cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi với Huy và Hùng, và với chiếc máy ảnh Nikon của mình, tôi đã ghi lại những cảm nhận của riêng mình – về một thế giới hoàn toàn khác của hai em.

Sự khác biệt về ngoại hình, sự thiệt thòi về thị lực đều không phải là lý do để người bạch tạng thu mình trong thế giới riêng. Hãy nhìn những nụ cười, những ánh mắt của hai em, hãy nghe những tiếng cười, những tiếng hát của người bạch tạng trẻ, để biết họ hòa đồng, họ hạnh phúc và họ cũng sống như chúng ta. Người bạch tạng cần nhiều hơn nữa sự đồng cảm và chia sẻ.

Tiểu sử

Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1984) tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Hà Nội. Anh bắt đầu chụp ảnh vào tháng 2 năm 2009 và hiện đang làm việc trên nhiều dự án cá nhân khác nhau, với mong muốn mang máy ảnh đến gần hơn với cuộc sống.

02website